Camera Dahua HAC-HDW1200EMP-A

0
Color:
520 TMT

Haryt bahasy: 520 TMT

Kameranyň bu görnüşi, ykjam ululygyna garamazdan, ýokary öndürijilik we surata düşürmek we şekillendiriş işinde iň täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy bilen häsiýetlendirilýär,

Kameranyň bu görnüşi, ykjam ululygyna garamazdan, ýokary öndürijilik we surata düşürmek we şekillendiriş işinde iň täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy bilen häsiýetlendirilýär, şonuň üçin onuň bilen işlemek territoriýa wideo gözegçiligini täze derejä çykarýar. HDCVI kamerasy Dahua DH-HAC-HDW1200EMP-A-S3 (3,6 mm) satyn alsaňyz, elli metre çenli aralykda atyşy üpjün edip bilersiňiz we şol bir wagtyň özünde uzak aralyklara ibereniňizde hil kadrlaryny ýitirip bilmersiňiz. Bu ykjam kameranyň ägirt uly tomaşa burçy bilen artdyrylan draýwer linzasy bilen enjamlaşdyrylandygy sebäpli mümkindir.

Modeli DH-HAC-HDW1200EMP-A
Agramy 0.58kg
Ölçegi 156mm*156mm*137mm

Meňzeş harytlar